Agenda
Contact
Geef

Youth For Christ Harlingen is afhankelijk van giften en sponsorgelden. Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, is jouw steun meer dan ooit nodig zodat wij door kunnen gaan met het organiseren van activiteiten voor jongeren.

Wil je een specifieke activiteit van Youth For Christ Harlingen sponsoren of hiervoor een gift geven vermeld dit dan bij je overboeking.

Giften en sponsorbedragen kunnen worden overgemaakt op onderstaande gegevens:

          Youth For Christ Harlingen
          NL31INGB0009477526

Giften en sponsorbedragen zijn belasting aftrekbaar

Kvknummer 41177015
Rsin nummber: 857464966

Bestuurssamenstelling:
- A. E. Oving (voorzitter)
- A. de Boer (secretaris)
- H.J. Heres (penningmeester)
- J.H Harms (planner)

Beloningsbeleid:
Bestuursleden van de Stichting Youth for Christ Harlingen ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Jaarbegrotingen:
Jaaropgave 2017
Jaaropgave 2018

Bedankt
Team Youth For Christ Harlingen