Agenda
Contact
Super Woman

Wij dromen van een generatie meiden die in zichzelf geloven, hun kracht en kwaliteiten kennen, trots zijn op zichzelf en hun plek vinden in de maatschappij.

Wij dromen van meiden die zich niet laten blokkeren door onzekerheid, negatieve omgevingsfactoren en gebrokenheid, maar vanuit de realiteit en eigen mogelijkheden hun leven vorm durven te geven.

De meiden worden geen SuperWoman door allerlei kunst en vliegwerk, maar zijn al SuperWoman omdat ze authentiek en getalenteerd zijn. SuperWoman wil meiden empoweren. De meidenprogramma’s zijn gebaseerd op een aantal kerngedachten:

Relaties
Meiden hebben relaties nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Een relatie is gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en interesse in elkaar. Dit moet groeien. Daarom is SuperWoman een meerjarig traject. Wij zijn betrokken bij het leven van de meiden. We ondersteunen en begeleiden met als doel dat meiden leren voor zichzelf op te komen.

Meidenclub
Een belangrijk uitgangspunt is dat de meiden verantwoordelijkheid nemen voor hun club. De meidenclub is van de meiden zelf, ze worden actief betrokken bij het traject.

Commitment
Bij SuperWoman werken wij met een commitment waarbij duidelijk is wat de verwachtingen zijn tussen de meiden en de meidenwerkers. Het commitment is onderverdeeld in aanwezigheid, veiligheid, respect, eerlijkheid, loslaten, doelen stellen, openheid en plezier.

Maatwerk
SuperWoman wil aansluiten bij de leeftijd, belevingswereld, religieuze, culturele en sociale achtergrond van de meiden. Maatwerk betekent dat SuperWoman afgestemd wordt op de doelgroep en dat de programma’s aansluiten bij de wensen en behoeften van de meiden.

Maatschappelijk betrokken
SuperWoman wil bereiken dat de meiden hun plek in de maatschappij vinden en innemen. De meidenprogramma’s zijn gericht op een maatschappelijk belang. SuperWoman is geen eiland maar staat in verbinding met de maatschappij. We maken de koppeling met organisaties die de meiden kunnen informeren en voorlichten. Daarnaast sluiten we aan bij maatschappelijke acties.

Ontwikkeling
De programma’s van SuperWoman zijn geen doel maar een middel. Het gaat om de ontwikkeling die de meiden doormaken.

Thema’s
We behandelen verschillende thema’s waaronder zelfbeeld, sociale omgeving, talenten ontwikkeling en maatschappelijk bewustzijn, lichamelijke en seksuele ontwikkeling.

Wil je ook deelnemen aan Super Woman neem dan contact met ons op, raadpleeg onze agenda op welke dagen Super Woman is.