Agenda
Contact

Youth for Christ - Gebedsgroep

Op dit moment bestaat de gebedsgroep uit een vaste kern van 4 personen. Elke maandagavond (van 20.00 uur tot 21.30 uur) komen wij bij elkaar in de Hamer om te bidden voor de jeugd, de activiteiten van Youth for Christ Harlingen en voor de stad Harlingen. Ook wordt er voor elkaar gebeden in de groep. Wij geloven dat er kracht is in gebed en dat gebed de motor is van het werk van Youth for Christ Harlingen. Het is ons verlangen dat de jeugd de Here Jezus zal leren kennen en Hem zal navolgen. Wij vinden het belangrijk om de jeugd elke week in gebed aan God op te dragen.

In Psalm 126: 5 staat: Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Bidden kun je zien als een vorm van zaaien. Het is belangrijk dat we bidden naar Gods wil (1 Joh. 5:14). We zaaien in het geloof dat God de gebeden zal verhoren op Zijn manier en op Zijn tijd. Dat kost volharding (Rom. 8:25 en Kol. 4:2). Je ziet lang niet altijd direct resultaat. Maar je bidt wel in het geloof dat God iets gaat doen. Soms worden gebeden direct verhoord, maar er kunnen ook jaren voorbij gaan totdat het volhardend gebed wordt verhoord. God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken (Hebr. 11:6b).

Ook voor de jeugd en voor de stad Harlingen willen wij zaaien in gebed. Het geeft droefheid als we zien dat zoveel jongeren de Here Jezus nog niet kennen en ver bij God vandaan leven. Maar we blijven zaaien in gebed. Want nadat we gezaaid hebben, zal er vroeg of laat oogst komen.

Onze dank is groot als wij zien hoe God de afgelopen jaren gewerkt heeft door Rock Sport en het Kids Event om vele kinderen te bereiken. Hoe de eenheid en samenwerking tussen de christenen uit verschillende kerken in Harlingen ook gegroeid is door de jaren heen. Dat de activiteiten van Youth for Christ door veel jeugd worden bezocht, waardoor zij in aanraking komen met het geloof in een veilige omgeving. Op de zaterdag van de afgelopen Visserijdagen hebben wij na lange tijd weer gelopen met de ‘Bidden werkt’ hesjes. We hebben God zien werken op straat en bijzondere dingen mogen meemaken. Het heeft ons bemoedigd. Dit zijn voorbeelden van ‘maaien met gejuich’. We danken en prijzen God voor alles wat Hij doet door gebed!

Misschien vind u het leuk om een keer met ons mee te komen bidden in de Hamer. U bent van harte welkom! Ook thuis kunt u meebidden voor het werk van Youth for Christ en voor de stad Harlingen. Wij geloven dat de kracht van het ‘achtergrond’gebed groot is!

Punten waar u voor zou kunnen bidden:

  • Dank God voor de zegeningen die Hij de afgelopen jaren heeft gegeven aan YFC/Harlingen.
  • Voor alle jeugd die de activiteiten van YFC bezoekt. Voor de niet gelovige jeugd dat ze tot bekering mogen komen. En voor de christelijke jeugd dat ze het geloof zullen vasthouden en mogen groeien en ook zullen getuigen naar leeftijdgenoten.
  • Voor de activiteiten.
  • Voor de leiding/bestuur van YFC. Voor bescherming, wijsheid om goede keuzes te maken, dat ze een goed voorbeeld mogen zijn voor de jeugd enz. Wilt u ook bidden voor de tienerleiders? (jeugd die zelf ook een leidinggevende taak heeft binnen YFC).
  • Voor de kerken/gemeentes in Harlingen. Voor de dominees/voorgangers. Voor een groeiende eenheid tussen christenen/kerken.

<< Ga terug naar de vorige pagina