Agenda
Contact

KidsEvent 2017 - Praisedienst

PRAISE-AVOND EEN GEWELDIGE ERVARING

De aftrap van het kidsevent, een spetterende praise-avond “Night Of Faith”, was een succes te noemen. Mensen van veel verschillende kerken waren aanwezig, met één doel: God grootmaken. Dat is de beste start die je kunt maken voor een week waar je zo naar hebt uitgekeken. De focus van de avond was onze dankbaarheid, maar ook onze afhankelijkheid van God. We proberen deze week vriend te zijn voor de kids, en mogen meteen weten: dat komt omdat Jezus de vriend aller vrienden is. We zongen een speciale uitvoering van Welk een vriend is onze Jezus.

We hebben meteen veel nieuwe liederen mogen leren. Al kon ik niet alles meezingen, het was alleen al een genot om naar te luisteren. Wat een prachtige stemmen! De muzikanten kwamen ook van heinde en ver (Drachten, Zwijndrecht, Dronrijp, Groningen maar ook gewoon Harlingen ). De mensen uit Zwijndrecht, Groningen en Drachten moesten toch enkele uren heen en ook weer terug reizen. Dat hebben ze er voor over. Ze weten dat het niet alleen voor ons een zegen is, maar ook voor hun zelf!

Er was gelukkig ook veel wat ik wel kon meezingen. Zingen doet goed. Wat ik heb ervaren, is dat er veel vrijheid was. Wie wilde dansen, ging dansen. Er waren vlaggen, die ook werden gebruikt. Heel mooi en ontroerend vond ik, dat één van de zangers na een lied in eigen woorden en melodie zijn liefde naar de Heer uitte. ZO mooi! Zo spontaan! Omdat het kon! Een andere zangeres vertelde heel moedig over een moeilijke periode in haar leven, waarin ze juist toen Jezus vond, die haar vriend bleek te zijn.

We hebben afgesloten met gebed voor elkaar. In tweetallen en soms groepjes, stonden we bij elkaar en zegenden elkaar. Speciaal voor deze week met en voor de kinderen. Nog één knallend lied hebben we gezongen, en toen mochten we naar huis. Móchten, maar er was zoveel na te praten, en de sfeer was goed, dus het duurde wel even voordat de laatste naar huis was. Ik had deze avond voor geen goud willen missen!

<< Ga terug naar de vorige pagina