Agenda
Contact

Cursus : Maak ze sterk

Start CURSUS MAAK ZE STERK donderdag 8 maart 2018
Kinderen en jongeren groeien op in een maatschappij waarin er veel op ze afkomt. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat vraagt veel van hen én van hun ouders/opvoeders! Dat kan je beangstigen, maar je hoeft als opvoeder niet machteloos toe te kijken. Als ouder kun je kinderen en jongeren weerbaar en sterk maken. Je kunt ze leren om stevig in hun schoenen te staan, zodat ze weten wie ze zijn en waar ze voor staan. Zo kunnen ze keuzes maken die goed zijn voor zichzelf en anderen. Het is soms zoeken naar de juiste begeleiding van hun kind naar volwassenheid. Maar als ouders sta je niet alleen, je kunt veel voor elkaar betekenen. Hoe? Door samen naar de cursus Maak ze sterk te komen.

Aansluitend bij het boek Maak ze sterk heeft Raise Up een cursus voor ouders/opvoeders ontwikkeld met praktische handvatten vanuit een Bijbels fundament. Door verschillende opdrachten, werkvormen, denktriggers, gespreksvragen en het uitwisselen van ervaringen krijg je een frisse blik en nieuwe ideeën om te werken aan de weerbaarheid van jouw kind(eren). Daarnaast wordt er gebouwd aan onderling contact en vertrouwen, zodat deelnemers elkaar ook na afloop van de cursus tot steun en inspiratie kunnen blijven zijn.

PRAKTISCH
De cursus bestaat uit zes avonden. Deelnemers krijgen een werkboek met opdrachten ter verdieping en om praktisch aan de slag te gaan met de input van de avonden. De 1e avond is op donderdag 8 maart van 19.30-21.30. Locatie: Kadowinkel Te plak, aan de Heilige weg 60 in Harlingen

Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: jij als opvoeder, het gezinsleven, zelfvertrouwen, communicatie, grenzen, de invloed van vrienden, (sociale) media en geestelijke weerbaarheid.

8 maart Avond 1. Jij als opvoeder
15 maart Avond 2. Samen opvoeden
22 maart Avond 3. Communicatie
29 maart Avond 4. Grenzen
5 april Avond 5. Zelfaanvaarding
12 april Avond 6. Geestelijke weerbaarheid

De cursus in Harlingen is bedoeld voor ouders/opvoeders van tieners/pubers in de leeftijd van 11-18 jaar De cursus wordt georganiseerd door Anja Schilder en Janny Jorna van Youth for Christ, beide hebben ruime ervaring met tieners en jongeren. Wees welkom! Aanmelden: via info@yfcharlingen.nl
Meer info: Anja Schilder 06-50642280/Janny Jorna

<< Ga terug naar de vorige pagina